ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ท่านผอ.ชูศักดิ์ นำเสนอข้อมูลโรงเรียน
ท่านพิชัย คงมา ร่วมสังเกตการประเมินคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,18:06   อ่าน 240 ครั้ง