ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) (อ่าน 192) 01 ก.ย. 63
ประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 167) 01 ก.ย. 63
ช่องยูทูบการจัดการเรียนการสอน On line โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ (อ่าน 13) 13 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Update) (อ่าน 501) 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 412) 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 361) 23 พ.ค. 63
กำหนดวันรับนมกล่อง (อ.1-ป.6) (อ่าน 485) 19 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 501) 08 พ.ค. 63
QR Cord รายงานตัวอนุบาล 1,ป.1 และม.1 (อ่าน 511) 08 พ.ค. 63
กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 487) 08 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 320) 08 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 385) 08 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ (อ่าน 15) 10 เม.ย. 63
ตรวจสอบสถานะการตอบแบบสำรวจ (อ่าน 2) 10 เม.ย. 63
QR Cord รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนย้ายเข้า ม.2-ม.3 (อ่าน 416) 24 มี.ค. 63
เลื่อนรับผลสอบและระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของนักเรียนชั้นป.6 และม.3 (อ่าน 404) 24 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2563 (อ่าน 359) 20 มี.ค. 63
เลื่อนประกาศผลสอบ การรายงานตัวนร.อนุบาลและนร.ชั้นป.1 (อ่าน 509) 18 มี.ค. 63
ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันพุธที่ 26- วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 320) 25 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 578) 22 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหยุดเรียน 1 วัน ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 (อ่าน 248) 21 ม.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน (อ่าน 347) 13 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 326) 13 ก.ย. 62
หนังสือขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 1351) 12 มิ.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) (อ่าน 469) 14 พ.ค. 62
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 456) 14 พ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 407) 10 พ.ค. 62
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 447) 01 พ.ค. 62
รับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 910) 08 มี.ค. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2662) 05 ม.ค. 61
การป้องกันผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิด Ransomware (อ่าน 1158) 23 มิ.ย. 60
รณรงค์ปิดไฟเพื่อลดโลกร้อน 25 มีนาคม 2560 (อ่าน 1767) 21 มี.ค. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1190) 22 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1899) 18 ม.ค. 60
บทเรียนและเทคนิคการทำข้อสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1116) 10 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน) (อ่าน 1100) 10 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และคัดเลือกเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ,ภาษาจีน) (อ่าน 1103) 04 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน) (อ่าน 1018) 26 ก.ย. 59
กำหนดการสอบระดับชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 1361) 13 ก.ย. 59
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 951) 13 ก.ย. 59