ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 422) 26 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 246) 31 ม.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) (อ่าน 236) 08 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาชั่วคราวกรณีพิเศษ-31 มกราคม 2564 (อ่าน 237) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 10) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 9) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 9) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 7) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 6) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 7) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 6) 04 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับนมกล่องตามวันและเวลาที่กำหนด (อ่าน 183) 04 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) (อ่าน 87) 04 ม.ค. 64
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ปิดสถานศึกษาชั่วคราว ระหว่างวันที่4-17 มกราคม 2564 (อ่าน 269) 01 ม.ค. 64
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษา ชั่วคราว(กรณีพิเศษ) (อ่าน 130) 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว (กรณีพิเศษ) (อ่าน 200) 23 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) (อ่าน 329) 01 ก.ย. 63
ประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 307) 01 ก.ย. 63
ช่องยูทูบการจัดการเรียนการสอน On line โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ (อ่าน 23) 13 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Update) (อ่าน 653) 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 556) 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 511) 23 พ.ค. 63
กำหนดวันรับนมกล่อง (อ.1-ป.6) (อ่าน 612) 19 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 651) 08 พ.ค. 63
QR Cord รายงานตัวอนุบาล 1,ป.1 และม.1 (อ่าน 656) 08 พ.ค. 63
กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 630) 08 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 446) 08 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 551) 08 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ (อ่าน 17) 10 เม.ย. 63
ตรวจสอบสถานะการตอบแบบสำรวจ (อ่าน 2) 10 เม.ย. 63
QR Cord รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนย้ายเข้า ม.2-ม.3 (อ่าน 522) 24 มี.ค. 63
เลื่อนรับผลสอบและระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของนักเรียนชั้นป.6 และม.3 (อ่าน 513) 24 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2563 (อ่าน 472) 20 มี.ค. 63
เลื่อนประกาศผลสอบ การรายงานตัวนร.อนุบาลและนร.ชั้นป.1 (อ่าน 624) 18 มี.ค. 63
ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันพุธที่ 26- วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 426) 25 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 723) 22 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหยุดเรียน 1 วัน ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 (อ่าน 341) 21 ม.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน (อ่าน 444) 13 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 408) 13 ก.ย. 62
หนังสือขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 3177) 12 มิ.ย. 62