ภาพกิจกรรม
การประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564
นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์
นายชนภัทร์ ทบศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตบึงกุ่ม
นางกาวิน เครือมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2564,19:56   อ่าน 107 ครั้ง