ภาพกิจกรรม
การตรวจประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนในระบบในกรุงเทพมหานคร ประเภทไป-กลับ
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 - นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม - นายพลกุล อัญชลีกรณีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม - นายขนภัทร์ ทบศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา - นางสาววชิราภรณ์ มีสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล - นางสาวสุดารัตน์ ทองอุ่น เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 เข้าตรวจประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนในระบบในกรุงเทพมหานคร ประเภทไป-กลับ โดยมีนางกาวิน เครือมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับรวมถึงพาเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดสถานที่ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,19:36   อ่าน 56 ครั้ง