ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day ทำความสะอาดเตรียมพร้อมเปิดสถานศึกษา
จกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมทำความสะอาดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On site ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบึงกุ่ม มาขัดล้างทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรีย
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,10:17   อ่าน 26 ครั้ง